Polisolokaty

Polisolokaty

Polisolokaty to produkty długoterminowe, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem. Mogą być oferowane w formie ubezpieczenia indywidualnego lub ubezpieczenia grupowego. Zerwanie umowy przed upływem wyznaczonego okresu oznacza dla konsumenta utratę znacznej...
System dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego

Na czym polega? System dozoru elektronicznego polega na odbywaniu przez skazanego kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym. Skazany ma obowiązek przebywać w miejscu ustalonym przez Sąd, jako miejsce wykonywania kary, zaś opuszczenie go jest możliwewyłącznie w...
Wypadek drogowy – poznaj swoje prawa

Wypadek drogowy – poznaj swoje prawa

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w wyniku którego doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, bądź na skutek którego śmierć poniósł najbliższy członek Twojej rodziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Ci odszkodowanie, którego możesz...
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

ako odrębne postępowanie upadłościowe, podlega co do zasady analogicznym przesłankom w zakresie podstaw jej ogłoszenia, jak upadłość przedsiębiorcy. Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej opiera się w szczególności na przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r....