Zespół
Monika Warczyk

Monika Warczyk

Adwokat

ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi , broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy. W 2012 roku złożyła egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W roku 2014 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe – Prawna Obsługa Przedsiębiorców na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację adwokacką ukończyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i obecnie jest wpisana na listę adwokatów okręgu łódzkiego. Adwokat Monika Warczyk specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych (polisolokaty), a także w zakresie prawa rodzinnego oraz karnego

Bartosz Kardas

Bartosz Kardas

Adwokat

ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod tytułem „Status prawny komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej”.  Adwokat Bartosz Kardas złożył z wyróżnieniem egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2015 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym (prawna obsługa przedsiębiorców) i administracyjnym.