Upadłość konsumencka

Podstawą prowadzenia postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej jest stan niewypłacalności osoby fizycznej. Wniosek może złożyć osoba, która utraciła zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, nawet jeśli problem z płatnościami dotyczy wyłącznie jednego wierzyciela np. banku. Na płaszczyźnie prawa upadłościowego, niewypłacalność osoby fizycznej oznacza trwałą utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się niewypłacalność, jeśli opóźnienia w płatnościach są dłuższe niż trzy miesiące.

Pomoc prawna w przypadku upadłości konsumenckiej

W ramach świadczonej pomocy prawnej dla naszych Klientów:

Analizujemy sytuację i pomagamy w wyborze najlepszego sposobu restrukturyzacji długów zarówno konsumenckich, jak i związanych z prowadzoną wcześniej działalnością gospodarczą.
Pomagamy przygotować wniosek o upadłość konsumencką i wszystkie załączniki.
Reprezentujemy naszych Klientów w toku całego postępowania sądowego, dbamy o słuszny interes dłużnika, sporządzamy odpowiednie pisma procesowe.

Nasza Kancelaria przeprowadziła z powodzeniem już kilkadziesiąt, niekiedy bardzo skomplikowanych, spraw upadłości konsumenckich, doprowadzając do pozytywnego zakończenia kolejnych postępowań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem

tagi: upadłość konsumencka, upadłość konsumencka łódź, sprawy upadłości konsumenckiej, pomoc prawna w upadłości konsumenckiej, prawo upadłościowe