Rozwody - sprawy rozwodowe - spory majątkowe

Kancelaria udziela pomocy prawnej i reprezentuje Klientów w sprawach małżeńskich oraz między rodzicami i dziećmi. Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w postępowaniu sądowym jak i w drodze negocjacji pozasądowych.

Rozwód - pozew, odpowiedź na pozew o rozwód, apelacje od wyroku

W ramach świadczonych usług sporządzamy z należytą starannością i zaangażowaniem pozwy o rozwód, odpowiedzi na pozwy rozwodowe, apelacje od wyroków rozwodowych. Zajmujemy się również wszystkimi innymi sprawami związanymi z rozpadem małżeństwa m.in. roszczeniami alimentacyjnymi, ustalaniem kontaktów pomiędzy małoletnimi dziećmi stron, podziałem majątku wspólnego, władzą rodzicielską oraz postępowaniem karnym związanym ze sprawami rodzinnymi.

Do najczęstszych postępowań sądowych w sprawach rodzinnych należą sprawy o:


Rozwód


Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić tylko wówczas, jeżeli w toku postępowania wykażemy, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozpadu trzech więzi – ekonomicznej, duchowej oraz fizycznej. Oznacza to, że orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, jeśli małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie utrzymują ze sobą kontaktów intymnych oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Wszczynając postępowanie rozwodowe powinniśmy być pewni, że nie widzimy już szans na uratowanie małżeństwa i jednocześnie przygotowani na udowodnienie sądowi, że wszelkie elementy, które decydują o bycie małżeństwa, ustały.

Rozwód bez orzekania o winie


Do rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie dochodzi najczęściej wtedy, gdy decyzja o zakończeniu związku jest decyzją wspólną małżonków. Jeżeli kwestia winy nie jest poruszana, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że całe postępowanie zakończy się już na pierwszej rozprawie. Decyzja o zaniechaniu udowadniania winy małżonka w rozpadzie związku może i zazwyczaj znacząco wpływa na przyspieszenie całej procedury rozwodowej. Zgodnie z ogólnymi zasadami regulującymi postępowanie cywilne, to na osobie, która z danego faktu wywodzi skutki prawne, ciąży obowiązek jego udowodnienia. Jeżeli zrezygnujemy z orzekania o winie, nie będziemy musieli wykazywać, że to druga strona jest odpowiedzialna za rozkład wspólnego pożycia i rozwód.

Rozwód z orzekaniem o winie oraz roszczenia alimentacyjne dla jednego z małżonków


Podejmując decyzję o domaganiu się rozwodu z orzekaniem o winie musimy być przygotowani na to, że winę naszego małżonka należało będzie udowodnić. Świadkowie, dokumenty, niekiedy nawet prywatny detektyw – te wszystkie środki dowodowe mogą okazać się przydatne a czasami niezbędne w wykazywaniu naszych racji i wygraniu procesu.

Tagi: rozwody, rozwody łódź, rozwody lodz, rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, rozwód majątek, postępowanie rozwodowe, orzeczenie o rozwodzie, pozew rozwodowy, apelacje od wyroków rozwodowych