Prawo spadkowe

Prawo spadkowe, jako istotna gałąź prawa cywilnego, reguluje przeniesienie praw i obowiązków zmarłej osoby na inne jednostki. Konieczność takiej regulacji wynika z faktu, że prawa i obowiązki majątkowe w ramach prawa cywilnego zasadniczo nie wygasają wraz z odejściem osoby fizycznej.

W obszarze prawa spadkowego oferujemy wsparcie w następujących kwestiach:

 1. Doradztwo w Sporządzaniu Testamentu: Pomagamy w przygotowaniu testamentu w taki sposób, aby odzwierciedlał on intencje spadkodawcy, jednocześnie spełniając obowiązujące przepisy prawne.
 2. Reprezentacja w Sprawach o Stwierdzenie Nabycia Spadku: W prowadzeniu postępowań o stwierdzenie nabycia spadku reprezentujemy naszych Klientów.
 3. Sprawy o Uchylenie lub Zmianę Postanowienia o Stwierdzeniu Nabycia Spadku: Pomagamy w sprawach dotyczących uchylenia lub modyfikacji postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku.
 4. Sprawy o Uznanie Spadkobiercy za Niegodnego Dziedziczenia: Reprezentujemy Klientów w sprawach, które dotyczą uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.
 5. Sprawy dotyczące Działu Spadku: Pomagamy w procesie podziału spadku oraz w rozstrzyganiu spornych kwestii związanych z nim.
 6. Sprawy o Zapłatę Zachowku: Oferujemy wsparcie w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu zachowku.
 7. Pomoc w Sporządzaniu Umów o Zrzeczenie się Dziedziczenia i Umów o Zbycie Spadku: Pomagamy w sporządzeniu umów o zrzeczenie się dziedziczenia oraz umów o zbycie spadku, zapewniając pełne zrozumienie zapisów i konsekwencji prawnych.

W naszej praktyce zajmujemy się również:

 • Stwierdzeniem nabycia spadku
 • Przyjęciem spadku
 • Odrzuceniem spadku
 • Uchyleniem się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • Działem spadku
 • Stwierdzeniem nieważności testamentu
 • Zachowkiem
 • Wydziedziczeniem

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi jest gotowa służyć Ci pomocą w sprawach spadkowych, oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację. Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje potrzeby prawne związane z prawem spadkowym.