Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, którego przepisy normują przejście praw i obowiązków zamarłego na inne osoby. Potrzeba takiego unormowania wynika stąd, że prawa i obowiązki majątkowe w dziedzinie prawa cywilnego co do zasady nie gasną z chwilą śmierci osoby fizycznej.

W zakresie prawa spadkowego przede wszystkim:
doradzamy w zakresie sposoby sporządzenia testamentu tak, aby testament urzeczywistniał wolę spadkodawcy, a jednocześnie był zgodny z obowiązującymi przepisami
prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
sprawy o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
sprawy o dział spadku
sprawy o zapłatę zachowku
pomagamy w sporządzeniu umów o zrzeczenie się dziedziczenia i umowy o zbycie spadku