Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe stanowi istotną gałąź prawa cywilnego, która koncentruje się na uregulowaniach związanych z relacjami prawno-cywilnymi, których przedmiotem jest rzecz. Te przepisy regulują powstawanie, treść, modyfikację i ustanie praw własności oraz innych praw związanych z rzeczami.

W ramach działań w obszarze prawa rzeczowego nasza Kancelaria podejmuje się rozmaitych spraw, w tym:

1. Ustanowienie Drogi Koniecznej: Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących ustanawiania dróg koniecznych w sytuacjach, gdy dostęp do nieruchomości jest utrudniony lub niemożliwy.

2. Zasiedzenie: Pomagamy w przypadkach związanych z nabyciem prawa własności do nieruchomości na drodze zasiedzenia.

3. Zniesienie Współwłasności: Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w rozwiązywaniu kwestii związanych z rozdziałem współwłasności nieruchomości.

4. Uzgodnienie Treści Księgi Wieczystej z Rzeczywistym Stanem Prawnym: Pomagamy w doprowadzeniu treści księgi wieczystej do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

5. Wydanie Rzeczy: Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z wydaniem rzeczy na mocy prawnych regulacji.

6. Rozliczenia Między Właścicielem a Osobą Posiadającą Rzecz Bez Tytułu Prawnego: Nasza działalność obejmuje również sprawy dotyczące wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczenia między właścicielem a nieuprawnionym posiadaczem.

7. Ustanowienie Służebności: Oferujemy wsparcie w ustanawianiu służebności, czyli ograniczonych praw osób trzecich do korzystania z danej nieruchomości.

8. Zabezpieczenie Należności poprzez Ustanowienie Zastawu, Zastawu Rejestrowego oraz Hipoteki: Nasza Kancelaria służy pomocą w procesach zabezpieczania należności poprzez ustanowienie różnych rodzajów zastawu oraz hipoteki.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rzeczowego, jesteśmy gotowi służyć Ci wsparciem. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i wypracować odpowiednie rozwiązania w Twoich sprawach związanych z nieruchomościami i innymi aspektami prawa rzeczowego.