Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego, którego przepisy dotyczą stosunków cywilnoprawnych, których przedmiotem jest rzecz. Przedmiotowe przepisy regulują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych praw rzeczowych.

W zakresie prawa rzeczowego prowadzimy sprawy o:
ustanowienie drogi koniecznej
zasiedzenie
zniesienie współwłasności
uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
wydanie rzeczy
sprawy dotyczące rozliczeń między właścicielem, a osobą która posiadała jego rzecz bez tytułu prawnego (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
ustanowienie służebności
zabezpieczenie należności poprzez ustanowienie: zastawu, zastawu rejestrowego, hipoteki