Prawo rodzinne

Pomoc Prawna w Sprawach Rodzinnych i Alimentacyjnych – Nasza Kancelaria jest obok Ciebie na Każdym Kroku

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych, reprezentując Klientów w kwestiach związanych z małżeństwem, rodzicielstwem i roszczeniami alimentacyjnymi. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawnicze w tych obszarach, zarówno na etapie postępowań sądowych, jak i w trakcie negocjacji pozasądowych.

ROZWÓD – Pozew, Odpowiedź na Pozew o Rozwód, Apelacje od Wyroku

W ramach naszych usług, dbamy o każdy aspekt postępowań rozwodowych, w tym sporządzanie pozwów o rozwód, odpowiedzi na pozwy rozwodowe oraz apelacje od wyroków rozwodowych. Oferujemy także wsparcie w sprawach towarzyszących rozwodowi, takich jak roszczenia alimentacyjne, ustalanie kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska i postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi.

Do najczęstszych postępowań sądowych w sprawach rodzinnych należą:

ROZWÓD – Rozwód jest możliwy tylko w przypadku trwałego rozpadu trzech więzi: ekonomicznej, duchowej i fizycznej między małżonkami. Rozprawiając o rozwodzie, musimy udowodnić sądowi, że nie ma już szans na przywrócenie małżeństwa i że te trzy elementy związkowe ustały.

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE – Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie jest możliwe, gdy małżonkowie decydują wspólnie o zakończeniu związku. W takich przypadkach, kwestia winy nie jest analizowana, co może przyspieszyć całą procedurę rozwodową.

ROZWÓD Z ORZEKANIE O WINIE ORAZ ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE DLA JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW – Rozwód z orzekaniem o winie to sytuacja, w której winę jednego z małżonków trzeba udowodnić. Może to wymagać przedstawienia świadków, dokumentów i innych dowodów. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną reprezentację w takich sprawach.

POMOC ALIMENTACYJNA – Pomagamy wyegzekwować alimenty odpowiadające potrzebom dziecka od osoby zobowiązanej. Prowadzimy sprawy alimentacyjne, zarówno na etapie negocjacji przed sądem, jak i w procesach sądowych we wszystkich instancjach. W razie braku regulowania zasądzonych alimentów, oferujemy wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych.

W naszej Kancelarii kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych. Oferujemy reprezentację zarówno po stronie żądającej alimentów, jak i po stronie osoby pozwaną o alimenty, dbając o najlepsze interesy naszych Klientów.