Prawo pracy

Doskonale wiemy, że prawidłowe działanie większości firm uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania ich zespołów, składających się z różnych osób.  Tym samym bardzo istotne jest właściwe uregulowanie kwestii pracowniczych. W ramach spraw związanych z prawem pracy nasza Kancelaria świadczy następujące usługi:
Reprezentacja Klientów przed sądami pracy.
Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz inne umowy o współpracę.
Bieżące doradztwo Klientom w sprawach związanych z formami i sposobami rozwiązania umów o pracę.
W powstałych sporach oraz toczących się postępowaniach sądowych Klienci naszej Kancelarii mogą liczyć na profesjonalną reprezentację w postępowaniach związanych z nieuczciwą konkurencją, niedochowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub złamaniem zakazu konkurencji.