Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozumiemy, że skuteczność wielu przedsiębiorstw jest ściśle związana z prawidłowym funkcjonowaniem ich zespołów, składających się z różnorodnych pracowników. Dlatego niezwykle istotne jest właściwe uregulowanie kwestii związanych z pracownikami. Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę w dziedzinie prawa pracy, zapewniając naszym Klientom wsparcie w różnorodnych kwestiach.

Nasza oferta obejmuje:
1. Reprezentację Klientów przed Sądami Pracy: Zapewniamy profesjonalną reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami pracy, włączając w to sprawy związane z nieuczciwą konkurencją, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przypadkami naruszenia zakazu konkurencji.

2. Sporządzanie Umów Pracy i Innych Umów Współpracy: Nasza Kancelaria zajmuje się tworzeniem umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów związanych z działalnością gospodarczą.

3. Doradztwo w Bieżących Sprawach Pracowniczych: Oferujemy naszym Klientom fachowe wsparcie w kwestiach związanych z różnymi aspektami zatrudnienia, w tym formami i sposobami rozwiązania stosunków pracy.

W ramach naszych usług prawnych w dziedzinie prawa pracy, podejmujemy się także rozmaitych spraw, takich jak:
– Nielegalne Rozwiązanie Umowy o Pracę: Pomagamy w sytuacjach, gdy rozwiązanie umowy o pracę nie jest zgodne z prawem.

– Bezskuteczność Wypowiedzenia Umowy o Pracę: Reprezentujemy Klientów, którzy konfrontują się z wypowiedzeniem stosunku pracy, które jest nieważne lub bezskuteczne.

– Przywrócenie do Pracy i Odszkodowanie: W przypadku nielegalnego zwolnienia, podejmujemy kroki mające na celu przywrócenie pracownika do pracy i uzyskanie odszkodowania.

– Ustalenie Istnienia Stosunku Pracy: Pomagamy w przypadkach, gdy istnienie stosunku pracy jest kwestionowane.

– Egzekucja Należnego Wynagrodzenia: Pomagamy w dochodzeniu nierozliczonych wynagrodzeń.

– Sprawy związane z Pracą w Godzinach Nadliczbowych: Oferujemy wsparcie w kwestiach pracy w nadgodzinach.

– Dyskryminacja i Mobbing: Reprezentujemy Klientów, którzy padli ofiarą dyskryminacji lub mobbingu w miejscu pracy.

– Zakaz Konkurencji: Pomagamy w przypadkach związanych z naruszeniem zakazu konkurencji.

– Sprawy związane z Odwołaniem od Decyzji ZUS: Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Zasiłki: Chorobowy, Macierzyński, Opiekuńczy, Wyrównawczy, Pogrzebowy: Oferujemy wsparcie w związku z różnymi rodzajami zasiłków.

– Ustalenie Niepełnosprawności i Stopnia Niepełnosprawności: Pomagamy w kwestiach związanych z ustalaniem niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności.

Nasza Kancelaria Adwokacka jest gotowa dostarczyć Ci profesjonalną obsługę w zakresie prawa pracy, pomagając w rozwiązywaniu wszelkich kwestii związanych z pracownikami i pracodawcami. Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje potrzeby prawne w dziedzinie prawa pracy i zyskać pewność, że Twoje interesy są odpowiednio chronione.