Prawo karne

Jesteśmy Kancelarią prawną specjalizującą się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych, zarówno w roli podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, jak i w charakterze stron prywatnych. Nasza ekspertyza obejmuje cały zakres postępowań karnych – od ich inicjacji aż po prawomocne zakończenie.

Nasze działania w sprawach karnych rozpoczynają się już na etapie postępowania przygotowawczego, gdzie reprezentujemy klientów przed organami ścigania, takimi jak Policja, Prokuratura i inne właściwe instytucje. Nasza Kancelaria podejmuje się również obrony osób oskarżonych w postępowaniach wykroczeniowych. Nasza rola polega na składaniu wniosków dowodowych, sporządzaniu pism procesowych oraz prywatnych aktów oskarżenia. Ponadto, reprezentujemy klientów w sprawach związanych z tymczasowym aresztowaniem, zakazem prowadzenia pojazdów, wnioskami o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wnioskami o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w następujących obszarach:
– Obrona w Sprawach Karnych, Karnoskarbowych i Wykroczeniach: Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Policję, Prokuraturę i inne organy, jak i w toku postępowania sądowego.

– Reprezentacja Pokrzywdzonych Przestępstwem: Pomagamy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw, reprezentując ich interesy i dążąc do sprawiedliwości.

– Zakładanie Wniosków o Odroczenie Wykonania Kary i Przerwę w Odbywaniu Kary: Oferujemy wsparcie w procedurach związanych z karą pozbawienia wolności.

– Sprawy Tymczasowego Aresztowania i Zakazu Prowadzenia Pojazdów: Świadczymy pomoc w przypadkach związanych z aresztowaniem tymczasowym i ograniczeniem prawa do prowadzenia pojazdów.

– Wnioski o Wykonywanie Kara Poza Miejscem Pozbawienia Wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego: Pomagamy klientom w ubieganiu się o odbywanie kary poza zakładem karnym.

– Reprezentacja Pokrzywdzonych w Roli Oskarżyciela Posiłkowego: Działamy w interesie pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych.

– Sporządzanie Prywatnych Aktów Oskarżenia: Pomagamy klientom w przygotowaniu prywatnych aktów oskarżenia.

Nasza Kancelaria skupia się na profesjonalnym podejściu do każdej sprawy, zapewniając pełną ochronę praw naszych klientów. Jeśli potrzebujesz wsparcia prawno-karnego, jesteśmy gotowi reprezentować Twoje interesy na każdym etapie postępowania karnego. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację prawna i dostosować strategię do Twoich potrzeb.