Prawo karne

Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych w toku postępowań karnych od początku ich wszczęcia do prawomocnego zakończenia.

Nasze działania obejmujące sprawy karne rozpoczynają się jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, w którego toku reprezentujemy Klientów przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą, lub innymi właściwymi organami.

Nasza Kancelaria podejmuje się także obrony obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych. Działania obrończe koncentrują się na sporządzaniu pism procesowych oraz prywatnych aktów oskarżenia, składaniu wniosków dowodowych, a także sporządzaniu wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.