Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze prywatne jest szeroką gałęzią prawa, która reguluje relacje prawne związane z działalnością przedsiębiorców oraz organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Obejmuje wiele wyspecjalizowanych dyscyplin, takich jak prawo spółek, prawo umów gospodarczych, prawo transportowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo wekslowe i czekowe, prawo bankowe prywatne oraz wiele innych. Nasza Kancelaria prawnicza oferuje szeroki zakres usług w obszarze prawa gospodarczego prywatnego, począwszy od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

1. Pomoc Prawną w Tworzeniu Spółek Handlowych: Oferujemy wsparcie w zakresie zakładania spółek handlowych, rejestracji, tworzenia umów i dokumentów korporacyjnych, a także przeprowadzania niezbędnych wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Sporządzanie i Opiniowanie Projektów Umów w Obrocie Gospodarczym: Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów handlowych.

3. Rozwiązywanie Sporów Między Wspólnikami: Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących rozwiązywania sporów między wspólnikami spółek.

4. Dochodzenie Należności od Wspólników Spółek Osobowych: W razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, podejmujemy działania w celu dochodzenia należności od wspólników spółek osobowych.

5. Dochodzenie Należności od Członków Zarządu Spółek Kapitałowych: W przypadkach związanych z niespełnieniem zobowiązań przez członków zarządu spółek kapitałowych, podejmujemy kroki w celu dochodzenia należności.

6. Zastępstwo w Postępowaniach Sądowych: Reprezentujemy klientów na etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prawem gospodarczym.

7. Rejestracja Różnych Form Podmiotów Gospodarczych: Nasza Kancelaria obsługuje procesy rejestracji różnych form podmiotów gospodarczych, takie jak spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

8. Odpowiedzialność Członków Zarządu za Zobowiązania Spółki: Pomagamy w kwestiach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki.

9. Zaskarżanie Uchwał Zgromadzenia Wspólników: Świadczymy wsparcie w procesie zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

10. Obsługa Bieżąca i Projektów Inwestycyjnych oraz Transakcji: Nasza Kancelaria oferuje obsługę bieżącą, a także wsparcie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz transakcji gospodarczych.

11. Ochrona Własności Przemysłowej i Znaki Towarowe: Pomagamy w kwestiach związanych z ochroną znaków towarowych i własności przemysłowej.

12. Zwalczanie Nieuczciwej Konkurencji: Nasza Kancelaria podejmuje działania mające na celu zwalczanie praktyk nieuczciwej konkurencji.

13. Zabezpieczanie Transakcji Handlowych: Oferujemy wsparcie w zabezpieczaniu transakcji handlowych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w obszarze prawa gospodarczego prywatnego, jesteśmy gotowi dostarczyć Ci kompleksową obsługę prawną. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby prawne i znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.