Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze prywatne to gałąź prawa regulująca stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców oraz ustrój i organizację przedsiębiorców. W skład prawa gospodarczego prywatnego wchodzi wiele dyscyplin wyspecjalizowanych, m.in. prawo spółek, prawo umów gospodarczych, prawo transportowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo wekslowe i czekowe, prawo bankowe prywatne i inne. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną już od momentu podjęcia decyzji o chęci prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowa decyzja wiąże się z potrzebą wybrania odpowiedniej formy prawnej, w ramach której będzie prowadzone przedsiębiorstwo. Kancelaria zajmuje się także bieżącą obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w razie potrzeby również sprawami związanymi z likwidacją przedsiębiorstwa.

W ramach świadczonych usług zapewniamy:
udzielanie pomocy prawnej z zakresu tworzenia spółek handlowych i ich rejestracji, tworzenie umów i dokumentów korporacyjnych, dokonywanie wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
sporządzanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym
rozwiązywanie sporów między wspólnikami
dochodzenie należności od wspólników spółek osobowych w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki
dochodzenie należności od członków zarządu spółek kapitałowych
zastępstwo na etapie postępowania sądowego