Prawo cywilne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego, który stanowi jedną z najszerszych gałęzi prawa. Prawo cywilne reguluje stosunki między podmiotami prywatnymi, obejmując zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jednym z fundamentalnych założeń prawa cywilnego jest zasada równości stron, co jest kluczowe w kontekście regulacji zarówno stosunków osobowych, jak i majątkowych. Ponadto, to prawo chroni dobra osobiste i odgrywa niezastąpioną rolę w życiu każdej osoby.

Nasza oferta świadczenia usług obejmuje:

 1. Doradztwo Prawne na Etapie Przedsądowym: Nasza doświadczona kadra prawników służy wsparciem i pomaga Klientom w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla ich sytuacji prawnej.
 2. Reprezentacja Sądowa: Zapewniamy reprezentację przed sądem, zarówno dla Klientów występujących w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, czy uczestników postępowań.
 3. Usługi Prawne po Zakończeniu Postępowania Sądowego: Nasza pomoc nie kończy się na zakończeniu postępowania sądowego. Oferujemy także wsparcie i doradztwo w kwestiach związanych z wyegzekwowaniem wyroku.

Specjalizujemy się w wielu obszarach prawa cywilnego, w tym:

 • Odszkodowania
 • Zadośćuczynienia
 • Sprawy o rentę
 • Sprawy o zapłatę z tytułu umów, w tym umów konsumenckich
 • Sprawy z tytułu nienależytego wykonania umowy
 • Prawo wekslowe i czekowe
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Dochodzenie roszczeń w przypadku bezpodstawnych wzbogaceń
 • Gwarancja i rękojmia
 • Sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem
 • Uchylenie się od skutków oświadczenia woli
 • Odwołanie darowizny
 • Sprawy związane z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem umowy
 • Postępowanie egzekucyjne

Nasza Kancelaria skupia się na dostarczaniu usług prawnych na najwyższym poziomie, przynosząc korzyści naszym Klientom. Jesteśmy gotowi, by stanąć na wysokości każdego wyzwania i pomóc Ci w osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych z zakresu prawa cywilnego.