Prawo cywilne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Prawo cywilne jako jedna z najszerszych gałęzi prawa zajmuje się stosunkami między podmiotami prywatnymi. Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne i osoby prawne. Jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest równość stron. Ponieważ prawo to reguluje stosunki osobowe i majątkowe, normuje stosunki o charakterze niemajątkowym, a także chroni dobra osobiste, więc jest praktycznie cały czas obecne w życiu każdego.

Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla każdego Klienta, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem Klientów występujących zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, uczestników, itp.), pomoc po zakończeniu postępowania sądowego.