Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to zbiór przepisów regulujących sytuacje prawne podmiotów, które nie podlegają organom administracji publicznej. Te regulacje mają zarówno oddziaływanie bezpośrednie, jak i pośrednie na te podmioty. Oddziaływanie bezpośrednie polega na ustanowieniu w nich obowiązków i praw, które podlegają kontroli organów administracji publicznej. Pośrednio, normy te są stosowane w wyniku decyzji administracyjnych organów. Prawo administracyjne reguluje zatem relacje prawne między organami administracji publicznej (zarówno państwową, jak i samorządu terytorialnego) a różnymi podmiotami. Obejmuje również regulacje określające zasady funkcjonowania tych organów oraz zakres i warunki wykonywania przez nie działań.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa administracyjnego, w tym:

1. Reprezentację przed Organami Administracji Publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym: Jesteśmy gotowi reprezentować Cię w kontaktach z organami administracji publicznej, w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2. Sporządzanie Odwołań od Decyzji Administracyjnych, Pism i Skarg związanych z Działalnością Organów Administracji Publicznej: Pomagamy w sporządzaniu odwołań, skarg oraz pism z zakresu prawa administracyjnego. Nasze działania obejmują również wydawanie opinii prawnych i wsparcie w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

3. Pomoc w Uzyskiwaniu Zezwoleń, Licencji i Koncesji: Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w procesie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, licencji i koncesji.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w zakresie prawa administracyjnego, nasza Kancelaria jest gotowa służyć Ci kompleksowym wsparciem na wszystkich etapach postępowania. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i wypracować odpowiednie rozwiązania w Twoich sprawach związanych z prawem administracyjnym. Jesteśmy również gotowi reprezentować Cię przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.