Polisolokaty

Polisolokaty to długoterminowe produkty łączące aspekty finansowe z ubezpieczeniowymi, dostępne zarówno w formie ubezpieczenia indywidualnego, jak i grupowego. Jednakże, istnieje istotna kwestia, którą klienci tych produktów powinni rozważyć – zerwanie umowy przed wyznaczonym terminem może prowadzić do znaczących strat finansowych.

Jak wykazał raport Rzecznika Finansowego, polisy na życie i dożycie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) w ogóle nie powinny być oferowane konsumentom. Ten produkt jest zbyt skomplikowany, a opłaty zbyt wygórowane, by zapewnić realne korzyści inwestycyjne. Dodatkowo, istnieją bezprawne i nadmiernie wysokie opłaty likwidacyjne, które zdają się służyć jedynie pozyskaniu środków od potencjalnych klientów, którzy nie dochodzą do końca okresu obowiązywania umowy.

Aktualnie w Polsce istnieje około 5 milionów takich umów, a łączna suma wpłaconych składek przekracza 55 miliardów złotych, co stanowi wartość wyższą niż w przypadku afery Amber Gold, gdzie łączna suma roszczeń wyniosła około 0,5 miliarda złotych.

W naszej Kancelarii prawniczej podejmujemy skuteczne działania w celu uzyskania zwrotu pełnej kwoty zainwestowanych środków w polisolokaty. Nasze usługi obejmują:
– Uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.
– Skuteczną rekompensatę w przypadku:
– Pobranych opłat likwidacyjnych.
– Składek utraconych na skutek nieodpowiedniego zarządzania funduszem.
– Innych opłat nakładanych przez zakład ubezpieczeń, takie jak opłata za zarządzanie czy opłata za ryzyko.

Jesteśmy gotowi działać w imieniu naszych klientów, aby pomóc im odzyskać swoje zainwestowane środki w przypadku polisolokat. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w tej sprawie i walczyć o Twoje prawa finansowe.