Polisolokaty

Polisolokaty to produkty długoterminowe, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem. Mogą być oferowane w formie ubezpieczenia indywidualnego lub ubezpieczenia grupowego. Zerwanie umowy przed upływem wyznaczonego okresu oznacza dla konsumenta utratę znacznej części zainwestowanych przez niego pieniędzy.

Jak ocenił w swoim raporcie Rzecznik Finansowy, polisy (umowy ubezpieczenia na życie i dożycie) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) w ogóle nie powinny być oferowane konsumentom. Produkt ten, jest na tyle skomplikowany, a opłaty tak określone, że nie da się na nim realnie zyskać. Do tego dochodzą bezprawne i bardzo wysokie opłaty likwidacyjne, stworzone tylko po to, aby uzyskać pieniądze od potencjalnego klienta, który nie przetrwał do końca okresu obowiązywania umowy.

Na dzień dzisiejszy szacuje się, że w naszym kraju tego typu umów zawarto ok. 5 mln, a łączna suma wpłaconych na nie składek przekracza 55 mld zł, co daje wynik większy niż w aferze Amber Gold, gdzie suma roszczeń przekroczyła 0,5 mld zł.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem