Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje Sądowe i Pozasądowe W naszej kancelarii adwokackiej oferujemy profesjonalne usługi mediacji sądowej i pozasądowej, zapewniającrozwiązania konfliktów zgodne zkluczowymi zasadami mediacji.

1. Dobrowolność

Podstawą naszej praktyki mediacji jest zasada dobrowolności. Uczestnictwo w mediacji jest zawsze dobrowolne i każda strona ma prawo do wycofania się z postępowania w dowolnym momencie. Zapewniamy, że nasi mediatorzy nigdy nie stosują presji ani nacisku na uczestników mediacji.

2. Bezstronność

W naszej pracy skupiamy się na zapewnieniu równości i sprawiedliwości dla wszystkich stron. W mediacji sądowej i pozasądowej traktujemy strony jednakowo, zapewniając im równe prawa i możliwości.

3. Poufność

Świadomi wagi informacji przekazywanych podczas mediacji, gwarantujemy pełną poufność wszystkich prowadzonych przez nas postępowań. Szczegóły mediacji oraz wszystkie udostępnione nam informacje pozostają objęte tajemnicą.

4. Neutralność

Nasi mediatorzy utrzymują neutralność, nie narzucając własnych propozycji rozwiązań sporu. Naszym celem jest wspieranie stron w wypracowaniu własnych, satysfakcjonujących obie strony porozumień. Zobowiązujemy się również do nieczerpania żadnych korzyści z negocjacji ani zawarcia ugody.

5. Akceptowalność

Zapewniamy, że nasi mediatorzy są wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami, których strony mogą zaakceptować i zaufać w procesie dochodzenia do porozumienia. Na początku mediacji strony mogą uzgodnić z mediatorem reguły postępowania, które następnie będą przestrzegane.

Zapraszamy do Skorzystania z Naszych Usług

Jeśli szukają Państwo profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu sporów sądowych i pozasądowych, nasza kancelaria adwokacka jest do Państwa dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do mediacji i umówić spotkanie.