Upadłość konsumencka
Dostałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej? Sprawdź, czy rzeczywiście musisz spłacić swój dług. Nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
Dostałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej?
Dostałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej? Sprawdź, czy rzeczywiście musisz spłacić swój dług. Nie daj się oszukać!
Czytaj więcej
Wypadek drogowy - poznaj swoje prawa
Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w wyniku którego doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, bądź na skutek którego śmierć poniósł najbliższy członek Twojej rodziny...
Czytaj więcej
Polisolokaty
Polisolokaty to produkty długoterminowe, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem.
Czytaj więcej
SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO (SDE)
System dozoru elektronicznego polega na odbywaniu przez skazanego kary pozbawienia wolności poza Zakładem Karnym.
Czytaj więcej
Należności publiczno-prawne, mimo ich zabezpieczenia hipoteką, ulegają przedawnieniu i nie mogą być egzekwowane, a hipoteka powinna zostać wykreślona z księgi wieczystej.
1. Należności podatkowe: Artykuł 70 § 8 Ordynacji podatkowej stanowi: „Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu”.
Czytaj więcej